Firma "PAG" Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Nazwa projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy PAG przez zarządzanie wzornictwem.

Cel projektu:

Opracowanie wytycznych dla przedsiębiorstwa PAG Sp. z o. o. w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie usług i produktów w oparciu o zastosowanie wzornictwa przemysłowego.

Wartość projektu: 122 877 zł

Wkład EFRR: 84 915 zł