System pozwala na zautomatyzowanie zapowiedzi z obsługą zdarzeń spontanicznych (obsługa pociągu opóźnionego) wraz z możliwością przekazywania komunikatów słownych podawanych przez operatora.

Automatyzując i upraszczając generowanie komunikatów Train Echo ułatwia pracę dyżurnym ruchu zwiększając bezpieczeństwo ruchu na kolei. System skraca czas przeznaczony na informowanie podróżnych o przyjazdach i odjazdach pozostawiając go więcej na pozostałe obowiązki.

Niewielka przestrzeń potrzebna do instalacji systemu wykorzystanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej (kable miedziane i światłowodowe) nieduże gabaryty urządzeń (mogą być one zabudowywane wewnątrz: kontenerów peronowych, szaf peronowych czy kontenerów przejazdowych) to główne zalety tego systemu.

Syntezator mowy wykorzystywany w naszym produkcie jest maksymalnie zbliżony do naturalnego głosu człowieka. Przyjemny i miły dla ucha głos budzi zaufanie pasażerów.

Train Echo

Oprogramowanie Train Echo umożliwia sporządzenie harmonogramu zapowiedzi w różnych cyklach:

  • zapowiedzi jednokrotne – we wskazanym dniu o wskazanej godzinie
  • zapowiedzi powtarzane w cyklu tygodniowym – system emituje zapowiedzi codziennie o wskazanej godzinie z wyróżnieniem dni powszednich, sobót i niedziel oraz dni świątecznych
  • Możliwe jest również wyemitowanie wcześniej przygotowanego pliku bez umieszczania go w harmonogramie oraz przesłanie zapowiedzi wypowiadanej na żywo przez operatora.

W przypadku niespodziewanych opóźnień pociągu system umożliwia operatorowi reakcję i przesunięcie w czasie zapowiedzi związanych z danym kursem o żądany okres.

Pliki zapowiedzi są generowane przez oprogramowanie na podstawie przygotowanych tekstów. Dzięki zastosowaniu syntezatora mowy wszystkie zapowiedzi posiadają taki sam ton i brzmienie głosu lektora

Train Echo

Możliwości systemu:

  • generowanie komunikatów dedykowanych konkretnym obiektom, peronom, dworcom,
  • prosta rozbudowa systemu o kolejne stacje odbiorcze.
  • wykorzystanie technologii cyfrowych odpornych na zakłócenia występujące w systemach analogowych
  • odległość pomiędzy poszczególnymi obiektami nawet do 40 km (z wykorzystaniem łączy światłowodowych)
  • możliwość wykorzystywania łączy radiowych
  • automatyczne diagnozowanie stanu systemu
  • Redundancja połączeń i urządzeń:

System jest przygotowany do współpracy z systemami telewizji przemysłowej, systemami informacji podróżnych oraz umożliwia przesyłanie sygnałów wzorca czasu do zegarów rozmieszczonych na trasie linii kolejowej.